top of page

Nazwa zadania: Międzyszkolny Mecz Matematyczny 4-5 i 6-8

 

Liczba uczestników:

  1. Porajów – 5

  2. SP 5- 10

  3. SP 3  - 18

  4. SP 1 – 10

  5. SP Działoszyn - 9

  6. SP 4 – 10

Suma:   62 uczestników

 

Termin podsumowania: 1.06-5.06. 2020

 

Krótki opis działania:

 

Turniej  kończący zajęcia z projektu składał się z 5 zadań. Karta pracy została skonstruowana tak, aby zadania mogli rozwiązać uczniowie z grupy wiekowej 4-8.

Kartę rozesłano do wszystkich szkół, biorących udział w projekcie. Dzieci rozwiązywały zadania w domu i przesyłały odpowiedzi pocztą do swoich nauczycieli. Ci z kolei przesłali wyniki zbiorcze do koordynatora szkolnego SP4.

Wyniki z poszczególnych szkół świadczą o tym, że zadania były przyjazne uczniom i nie sprawiły dużych trudności.

bottom of page