top of page

           W związku z zakończeniem realizacji zajęć koła przyrodniczego dla klas I-III w ramach projektu „Cyfrowo kompetentni” - zrealizowane zostały tematy „Pszczoła naszym przyjacielem” (od 26.05 do 08.06).

           Uczniowie mogli bliżej poznać życie pszczół oraz ich znaczenie w otaczającym nas świecie. Pszczoły są zwierzętami społecznymi, które do perfekcji opanowały umiejętność współpracy i komunikacji w dążeniu do wspólnego celu. Są to cechy bardzo pożądane w dzisiejszych czasach i warto, by dzieci już od najmłodszych lat brały z tych niesamowitych owadów przykład. Uczniowie poprzez poznawanie świata przyrody, pracy pszczelarza i roli pszczół dla środowiska poznali szeroki kontekst i istotę pracy tych owadów. Szeroko pojęta tematyka pozwoliła na zdobycie wiedzy z wielu dziedzin poprzez międzyprzedmiotowe doświadczanie dzieci.

  • Poznawanie budowy ciała pszczoły oraz podziału obowiązków w ulu i ról, jakie pełnią pszczoły podczas swojego życia.

  • Rola pszczoły w życiu człowieka. Proces zapylania roślin.

  • Miód i inne produkty pszczele wykorzystywane przez człowieka.

  • Rośliny miododajne w naszej okolicy.

 

            Efektem zrealizowanych zajęć było (do wyboru):

1. Praca plastyczna wykonana techniką dowolną „Kwietna łąka”

2. Praca plastyczno - techniczna „Pszczółka”

3. Praca techniczna - „Poidełko dla owadów”

4. Praca techniczna - „Model domku dla pszczół”

5. Zielnik roślin miododajnych

 

        Ogólnym założeniem było poszerzenie wiadomości na temat zagadnień związanych z  naszymi prawdziwymi sprzymierzeńcami, jakimi są pszczoły. Szeroko pojęta tematyka pozwoliła na zdobycie wiedzy z wielu dziedzin poprzez międzyprzedmiotowe doświadczanie dzieci.

  • Poznawanie budowy ciała pszczoły oraz podziału obowiązków w ulu i ról, jakie pełnią pszczoły podczas swojego życia.

  • Rola pszczoły w życiu człowieka. Proces zapylania roślin.

  • Miód i inne produkty pszczele wykorzystywane przez człowieka.

  • Rośliny miododajne w naszej okolicy.

bottom of page