top of page

W ramach projektu ,,Cyfrowo kompetentni” odbywały się zajęcia koła przyrodniczego w klasach 4-6. Uczniowie rozwijali kompetencje przyrodnicze z wykorzystaniem narzędzi matematycznych oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych. Obserwowali zjawiska przyrodnicze, przeprowadzali eksperymenty, doświadczenia oraz badali elementy środowiska. Jednym z celów zajęć była także współpraca w zespole uczniów.

Na zakończenie projektu uczniowie uczestniczyli w wirtualnym spacerze po Gminie Bogatynia. Trasa prowadziła z Bogatyni do Opolna, Porajowa i Sieniawki, następnie  obok Kopalni i Elektrowni ,,Turów” do Działoszyna. Na trasie spaceru po najbliższym regionie znalazły się najważniejsze zabytki regionu (domy w zabudowie łużyckiej w Bogatyni, kościoły w Bogatyni i w Działoszynie, ruiny zamku Ronow w Trzcińcu), osobliwości przyrodnicze na terenie Kotliny Turoszowskiej, trójstyk w Porajowie oraz najważniejsze w regionie zakłady pracy- Kopalnia i Elektrownia ,,Turów”.

Uczestnicy zajęć, podsumowując zajęcia koła przyrodniczego, wykonali plakaty na następujące tematy: W zdrowym ciele zdrowy duch lub Smogu mój wrogu.

W dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie klas 4-6  uczęszczający na zajęcia koła przyrodniczego otrzymali słodki poczęstunek i nagrody rzeczowe.

bottom of page