top of page

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS              w ramach RPO WD      na lata 2014-2020

Uczniowie klas 1-8 ze szkół:

Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni

Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni

Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni

Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni

Szkoły Podstawowej w Porajowie

Szkoły Podstawowej w Działoszynie

biorą udział w projekcie ,,Cyfrowo kompetentni”.

 

W ramach projektu w roku szkolnym 2019/2020 realizowane są zajęcia ukierunkowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej.

 

Rodzaje zajęć w projekcie

 • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.

 • Koło matematyczne. W służbie królowej nauk. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów
  w grupie: 10 uczniów.

 • Koło matematyczne  - Matematyka. Dodaj do ulubionych. Koło dla klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.

 • Koło dziennikarskie  - W multimedialnym świecie. Koło dla klas 4-8. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.

 • Koło chemiczne e-Fe-ktowna chemia. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów w grupie:
  8 uczniów.

 • Koło fizyczne W poszukiwaniu Einsteina. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów
  w grupie: 8 uczniów.

 • Koło przyrodnicze dla klas 1- 3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.

 • Koło przyrodnicze dla klas 4-6. Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów.

 • Koło informatyczne z elementami robotyki. Koło dla klas 1- 3, klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 9 uczniów.

 • Geometryczna sztuka. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.

Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w ramach projektu, wzięli udział w szkoleniach:

Tworzenie WebQuestów i wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.

Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela.

Eksperyment na lekcji fizyki i chemii z wykorzystaniem cyfrowych laboratoriów.

 

Rozstrzygnięte zostały przetargi na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, które wykorzystywane będą w projekcie. Do szkół uczestniczących w projekcie zakupione zostaną między innymi:

laptopy

cyfrowe laboratoria naukowe

biologiczne mikroskopy cyfrowe

wizualizery cyfrowe z Wi-Fi

monitory interaktywne

drukarki 3D

edukacyjne klocki Lego do nauki programowania

nowoczesne pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznych i fizycznych.

Aktualności
bottom of page