top of page

Międzyszkolna Olimpiada Informatyczna - online

Uczestnicy koła z klas 1-3 mieli za zadanie utworzenie chmury wyrazowej zawierającej nazwy działań podjętych w projekcie, zapisanie na komputerze oraz umieszczenie we wspólnej prezentacji. Ewaluacja projektu odbyła się za pomocą narzędzia AnswerGarden - odpowiedź na pytanie: Które z działań podczas zajęć podobały Ci się najbardziej? Wypełnienie online ankiety - diagnozy końcowej.

bottom of page