top of page

Projekt końcowy w klasach 6-8 - projekt gry aplikacji w wybranym narzędziu (języku programowania). Prace opublikowane na stronie koła: https://twinspace.etwinning.net/113645
Olimpiada informatyczna online - rozwiązanie testu z praktycznymi zadaniami programistycznymi w języku Scratch: https://forms.gle/e8Cf3TgkJw7nfep87

bottom of page